Doktora - Program Çıktıları

Kentsel Dönüşüm Doktora Programı’ndan mezun olacak öğrencilerimizin sahip olacakları yetenekler şu şekilde özetlenebilir:

 •   Hayat boyu öğrenme ve sürekli gelişim anlayışı,
 •   Meslek etiği ve sorumluluk bilinci,
 •   Projelerde ortaya çıkabilecek sorun ve ihtiyaçları tespit edebilme ve çözebilme,
 •   Disiplinler arası projelerde uyumlu bir şekilde yer alabilme,
 •   Kentsel dönüşümün mevzuat altyapısı hakkında detaylı bilgi birikimi,
 •   Dönüşüm alanlarında mülkiyet yönetimini gerçekleştirebilme,
 •   Depreme dayanıklı yapı inşası için gerekli teknik bilgilere sahip olma,
 •   Kentsel dönüşümün gerektirdiği nitelikte şehir ve bölge planlama anlayışı
 •   Kentsel dönüşümün sosyal boyutu hakkında bilgi sahibi olma,
 •   Çevreye duyarlı yaşam alanları geliştirebilme,
 •   Kentsel dönüşüm ekonomisi hakkında bilgi sahibi olma.

Başa Dön