Kentsel Dönüşüm Hakkında

Eskiyen ve yıpranan sağlıksız kent alanlarının yenilenmesi, hem insan yaşamı hem de çevre açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, ülkemizde özellikle son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle kentsel dönüşüm projelerine hız verilmek istenmekte, ancak, bu alanda yeterli bilgi birikimi ve deneyime sahip insan kaynağının az olması, çalışmaların yeterince hızlı ve başarılı bir şekilde yürütülememesine neden olmaktadır.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, kentsel dönüşüm alanında ihtiyaç duyulan uzman uygulayıcı ve akademisyen ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla, Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Şehir ve Bölge Planlama gibi disiplinlerin bir araya gelmesiyle Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans (Master) ve Kentsel Dönüşüm Doktora Programlarını hayata geçirmiştir. Çok disiplinli bu programlarda; kentsel dönüşümün fiziksel, sosyal, çevresel ve ekonomik boyutları derinlemesine incelenmekte, farklı ülkelerde gerçekleştirilen uygulama ve deneyimler analiz edilerek Türkiye şartlarıyla harmanlanmakta ve yenilikçi fikir ve çözümler üretilmeye çalışılmaktadır.

 

İnternet Aramaları için Anahtar Kelimeler:

Kentsel dönüşüm master programı, kentsel dönüşüm yüksek lisans programı, kentsel dönüşüm doktora programı, kentsel dönüşüm eğitimi.


Başa Dön